Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

 

Aanbiedingen / overeenkomsten

Alle aanbiedingen van ShopJeSfeer zijn vrijblijvend en ShopJeSfeer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, zeker wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van uw bestelling door ShopJeSfeer. ShopJeSfeer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ShopJeSfeer dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Prijzen

De vermelde prijzen zijn voor de aangeboden producten en zijn in euro’s per stuk, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Bij bestellingen vanaf € 50, – incl. BTW zijn de verzendkosten gratis.

De verzendkosten voor bestellingen onder de € 50, – incl. Btw bedragen € 6,95 incl. Btw.

 

Betaling

Na een bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail met een overzicht van je bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.

U kunt op de volgende manieren betalen: via iDEAL of vooruitbetaling.

Betaling dient binnen vijf (5) werkdagen na de besteldatum volledig te zijn voldaan, waarna de bestelling wordt verzonden. Gedurende deze periode reserveert ShopJeSfeer de bestelde artikelen voor u. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ShopJeSfeer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.

 

Levering

Levering door ShopJeSfeer vindt plaats binnen drie (3) werkdagen na bestelling, tenzij anders aangegeven door ShopJeSfeer.

Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding.

Alle leveringen / artikelen worden aangeboden aan PostNL of gelijkwaardige pakketdienst.

Deze leveren normaal gesproken binnen 2 werkdagen binnen Nederland.

Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) jou is ontvangen.

 

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde producten gaat pas over indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ShopJeSfeer verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van bezorging op u over.

 

Klachten en aansprakelijkheid

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ShopJeSfeer de keuze de betreffende producten te vervangen door deze te retourneren tegen nieuwe producten of de factuurprijs plus betaalde verzendkosten te restitueren.

 

Retourzendingen worden niet geaccepteerd als:

  • - u heeft de voorgeschreven instructies voor het gebruik van het artikel niet gevolgd.
  • - het item is beschadigd.
  • - elke verpakking van het product is beschadigd.
  • - het artikel past niet bij uw smaak.

 

Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

 

Bestellingen / communicatie

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of onjuiste verzending van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ShopJeSfeer, of tussen ShopJeSfeer en derden, voor zover dit betrekking heeft op de relatie tussen u en ShopJeSfeer, is ShopJeSfeer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ShopJeSfeer.

 

Overmacht

In geval van overmacht heeft ShopJeSfeer het recht om naar eigen keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en zonder dat ShopJeSfeer gehouden is tot enige schadevergoeding. , tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan ShopJeSfeer kan worden toegerekend, omdat deze niet aan haar schuld is toe te rekenen en hieraan volgens de wet of rechtshandeling niet kan worden toegerekend.

 

Diversen

Als u ShopJeSfeer schriftelijk een adres opgeeft, is ShopJeSfeer gerechtigd alle bestellingen naar dat adres te verzenden, tenzij u ShopJeSfeer schriftelijk op de hoogte stelt van een ander adres waarnaar uw bestellingen moeten worden verzonden.

Wanneer ShopJeSfeer voor korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden toestaat, laat dit onverlet haar recht om onmiddellijke en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ShopJeSfeer deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ShopJeSfeer in strijd zouden zijn met enige toepasselijke wettelijke bepaling, komt de betreffende bepaling te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ShopJeSfeer te bepalen bepaling, nieuwe wettelijk toelaatbare vergelijkbare bepaling.

ShopJeSfeer is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling (en) gebruik te maken van derden.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.